SR | EN

Open Mind

Šimanovci

2010.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
namena:
poslovanje, skladištenje
Objekat skladišta sa poslovnim prostorom Open Mind
površina objekta:
17 952.89 m2
površina parcele:
35 469.00 m2
lokacija:
Šimanovci
investitor:
Open Mind d.o.o. Rankeova 11, Beograd
investiciona vrednost:
4 614 680.78 €
vrsta usluge:
Idejno rešenje, glavni projekat, deo izvođačkih radova
godina projektovanja:
2010
status:
Izveden
Na izuzetno atraktivnoj lokaciji, u neposrednoj blizini naplatne rampe na autoputu E70 na ulazu u Beograd, a u okviru industrijske zone u Šimanovcima nalazi se SKLADIŠNI OBJEKAT OPEN MIND sa poslovnim prostorom i četiri funkcionalno nezavisna, visokoregalna skladišta namenjana skladištenju paletizovane robe.
Sa ciljem logičnog i efikasnog kretanja robe u procesu skladištenja i distribuiranja, a imajući u vidu da su podjednako važne i unutrašnja i spoljašnja cirkulacija iste, za objekat i parcelu kao jedinstven prostor, dato je funkcionalno arhitektonsko-urbanističko i saobraćajno rešenje. 
Kontrola na portirnici, ulaz-izlaz, kretanje, manevrisanje, zaustavljanje prilikom pretovara robe, parkiranje... kako velikih teretnih i malih dostavnih vozila, tako i vatogasnih i putničkih vozila predmet su situacionog rešenja. Dispozicija i visina skladišnog prostora i manipulativnih zona sa pretovarnim rampama, sadržajima za praćenje i kontrolu pretovara robe, prepakivanje itd. predmet su arhitektonske organizacije prostora usklađene sa tehnološkom organizacijom skladišta.
Ceo objekat materijalizovan je od prefabrikovanih betonskih konstruktivnih i fasadnih elemenata što je omogućilo gradnju objekta u roku od šest meseci. Na objektu su primenjeni vrlo interesantni, takozvani “opera” krovni nosači, oblikovani tako da sem konstruktivne imaju i funkciju odvodnjavanja krovnih ravni. 

Za SKLADIŠNI OBJEKAT OPEN MIND rađeni su: Idejno rešenje, Glavni projekat, Protivpožarni elaborat, vođen je administrativni postupak do dobijanja Građevinske dozvole i tehnički prijem objekta do dobijanja Upotrebne dozvole. Sa ciljem efikasnije realizacije projekta administrativni postupak, projektovanje i priprema betonskih elemenata u pogonu odvijali su se paralelno. U procesu projektovanja ostvarena je intenzivna saradnja sa proizvođačem prefabrikovane konstrukcije - Martini Gradnja.
opis