SR | EN

Gradski centar

Zlatibor

2011.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
namena:
Trgovina, ugostiteljstvo, usluge, kultura, rekreacija, opštinska uprava
Idejno arhitektonsko rešenje gradskog centra
površina objekta:
18 867.00 m2
površina parcele:
10 315.00 m2
lokacija:
Zlatibor
investitor:
Opština Čajetina
investiciona vrednost:
1 439 443 500.00
vrsta usluge:
Konkursni rad
godina projektovanja:
2011
status:
Drugo mesto
Kraljeve vode tretiramo kao turističko mesto čije potencijale čine pre svega brdsko-planinski reljef, vegetacija, ali i izgrađena struktura – smeštajni kapaciteti i sportsko-rekreativni sadržaji u otvorenom i zatvorenom prostoru (jezero, skijalište, teniski tereni, otvoreni bazeni, igrališta u okviru sportskih kampova, uređena šetališta itd.)
Izgrađenom strukturom želimo da promovišemo upravo karakter mesta. Kada gradimo centar to ne činimo na način koji u prvi plan stavlja izgrađenu strukturu, već na način koji ističe potencijale mesta, verujući da će na taj način i izgrađena struktura dobiti poseban identitet.
Mesto- lokacija kojom se bavimo je u polju uticaja dve prostorne celine – centra naselja i padine skijališta.Ono što se vidi kao najveći potencijal lokacije jeste položaj u zoni centra  iz koga se pružaju vizure ka karakterističnom krajoliku Zlatibora. Kao što postojeći centar ima središte-trg koji izlazi na jezero, središte novog centra  biće trg orijentisan ka padini skijalištu.Preko trga i otvorenih prosrora biće ostvarena protočnost lokacije ka ostalim delovima naselja sa ostavljenom mogućnošću ekstenzije centra.

Galvni ciljevi prilikom oblikovanja objekta bili su:
postići morfološki kontinuitet sa padinom skijalištem
ostvariti vizure ka padini - skijalištu
premostiti saobraćajnicu i integrisati trg i padinu - skijalište
obezbediti protočnost lokacije od centra ka ostalim delovima naselja

opis