SR | EN

Hotel

Baošići, Crna Gora

2013.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
namena:
turizam
Hotelsko turistički kompleks
površina objekta:
39 520 m2
površina parcele:
28 426 m2
lokacija:
Baošići, Crna Gora
investitor:
“Carine” d.o.o. Podgorica
investiciona vrednost:
43 236 400 E
vrsta usluge:
Konkursni rad
godina projektovanja:
2013
status:
pohvala
Planirani resort treba da predstavlja generator razvoja turizma šireg područja. Na osnovu obima planiranih smeštajnih kapaciteta, očekivane kategorije i prisutnosti sadržaja koji nisu isključivo u funkciji usluge gosta hotela, procenjeno je da se očekuje da planirani resort bude jedan od najvećih i najatraktivnijih na crnogorskoj obali, a svakako najznačajniji na potezu Hercegnovske rivijere. 

Primarni aspekt konteksta, svakako je more, odnosno morska obala na kojoj se lokacija nalazi i to je nesumnjivo najveći potencijal iste.
Izgrađena struktura okruženja nema karakter i intenzitet koji, arhitekturom ili urbanističkim kvalitetom proizašlim iz ambijenta ili vremena nastajanja, predstavlja potencijal mesta koji obavezuje, usmerava, inspiriše.

Formirati gradski prostor koji će pored polazne funkcije izgradnje hotelskog objekta:

a) značajno unaprediti urbanistički aspekt šireg područja, odnosno celog naselja,
b) predstavljati njegov novi centar i
c) obzirom na izuzetnu ponudu sadržaja i aktivnosti mimo primarne namene, predstavljati novo mesto u mreži najznačajnijih turističkih odredišta na potezu  crnogorske obale.

  Gradski prostor formirati koristeći potencijale mesta: 

a) orijentacijom ka moru vizurama, komunikacijama, aktivnostima, kao i
b) građenjem strukture, sklopova i odnosima izgrađenog sa asocijacijama na tradicionalan (srednjevekovni) mediteranski primorski grad – uske živopisne ulice, vidikovci istureni u odnosu na panoramu grada, introvertna gradska jezgra zidinama odvojena od zaleđa, terasasti tereni ka obali van gradskih zidina ...
opis