SR | EN

„Block3“

Belgorod, Rusija

2013.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
namena:
Stanovanje i poslovanje
Arhitektonsko-urbanističko rešenje urbanističkog bloka „Block3“, Belgorod, Rusija
površina objekta:
105 000 m2
površina parcele:
60 000 m2
lokacija:
Belgorod, Rusija
vrsta usluge:
Konkursni rad
godina projektovanja:
2013
status:
otkupna nagrada
Cilj projekta „block3“, je da se formira arhitektura koja će pružiti kvalitetan prostor za život unutar modularne mreže. Ovaj koncept teži da spoji kvalitete Dizajnerskog Grada i razvojnih mogućnosti masovne reprodukcije i proizvodnje. Praktično, predstavlja standardizovanu matricu, koja se popunjava sa standardizovanim modulima 18/18 m. 
Ovi moduli, i njihove kombinacije, ostavljaju nam veliki prostor za slobodu uklapanja u kontekst. Osnovni modul je projektovan kao jedinica ( stepenište sa stanovima koje opslužuje) sa fleksibilnošću da udomljuje i druge funkcije ( parking, poslovni prostor, ostave...). Njena mogućnost adaptacije adaptacije joj pruža mogućnost da se oblikovno i funkcionalno prilagodi bilo kojoj lokaciji. Jedinica se može projektovati i kao vezivni element koji formira jak ulićni front, ili kao element koji spaja osnovne jedinice na gornjim nivoia povećavajući tako gustinu naseljenosti. 
Belgorod „block3“, je dizajniran kao platforma za stvaranje „cohousing“ zajednice. Ovaj pristup urbanom planiranju, u poređenju sa konvencionalnim pristupom, pruža bolji prostor za život i rad. Ovaj pristup nam omogućava da, povećamo socijalnu interakciju, stimulišemo stvaranje aktivne zajednice koja je organizovana na osnovu zajedničkih interesa i naposletku stvara sigurniji prostor za mlade socijalne grupe. 
Principi pasivnog održivog dizajna su primenjeni na projektu u vidu oblikovanja, orijentacije, materijala i osunčanosti. Najzad, fasada je dizajnirana kao simbolični podsetnik na tvrđavu koja je bila na lokaciji. Spoljašnjost bloka je tamno drvo, odbrambeni karakter je ispoljen, dok je unutar bloka fasada prijatne žute boje. U zavisnosti od vremenskih uslova ili konteksta, paneli na fasadama mogu da se pomeraju, stvarajući time različite ambijente ili da zadržavaju uniformni obuhvatan izgled.  

opis