SR | EN

Jet Set

Stara Pazova

2011.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
namena:
poslovanje, skladištenje
Skladišno poslovni objekat Jet Set
površina objekta:
3 992.21 m2
površina parcele:
14 756.00 m2
lokacija:
Stara Pazova
investitor:
Jet Set Group d.o.o., Patrijarha Varnave 33, Beograd
investiciona vrednost:
1 145 231.60 €
vrsta usluge:
Idejno rešenje, glavni projekat, administracija
godina projektovanja:
2011
status:
Izveden
KOMPLEKS JET SET GROUP nalazi se u novoformiranoj multifunkcionalnoj radnoj zoni u Staroj Pazovi, u delu namenjenom komercijalno poslovnim sadržajima, na parceli izuzetnog položaja koja jednom stranom izlazi na magistralni put M22/1 Beograd-Novi Sad, a naspramnom na jedan od glavnih pravaca u okviru pomenute zone. 
Potencijali parcele, kao i vrlo zahtevan projektni zadatak koji je podrazumevao koncentraciju nekoliko nekompatibilnih funkcija uslovili su vrlo pažljivo bavljenje ovim prostorom počevši od urbanističkog koncepta uređenja i izgradnje. Istražujući mogućnosti parcele u smislu kapaciteta, kao i poželjnih funkcija u odnosu na okruženje... došlo se do adekvatnih rešenja i sa aspekta funkcionisanja pojedinih sadržaja i sa aspekta održivosti celog kompleksa. U okviru istog izdvojene su dve prostorne celine sa nezavisnim kolskim pristupima i mogućnošću nezavisnog funkcionisanja. Jednom, većom celinom, dominira SKLADIŠNO-POSLOVNI OBJEKAT sa portirnicom. Orjentacijom poslovanja, zona za distribuciju robe, internih saobraćajnica i adekvatnih manipulativnih površina, postignuta je povezanost ili distanciranje u odnosu na druge delove kompleksa. Druga prostorna celina, orijentisana ka magistralnom putu, namenjena je ugostiteljskim uslugama i njeno težište čini UGOSTITELJSKI OBJEKAT u okviru koga se nalaze prijemni deo, restoran sa velikom baštom, apartmani  i ekonomski blok sa kuhinjom i ostalim pratećim sadržajima. Ovaj objekat integrisan je sa okolnim uređenim zelenim i vodenim površinama namenjenim odmoru, zabavi i rekreaciji. Visoko rastinje kojim je obuhvaćena ova prostorna celina predstavlja barijeru koja isti distancira u odnosu na skladišno-poslovni deo kompleksa.

Za  KOMPLEKS JET SET GROUP rađeni su Urbanistički projekat preparcelacije, Urbanistički projekat izgradnje i uređenja kompleksa, Idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje kompleksa, Glavni projekat i Protivpožarni elaborat. Vođen je administrativni postupak do dobijanja Građevinske dozvole. U procesu projektovanja ostvarena je intenzivna saradnja sa proizvođačem prefabrikovane betonske konstrukcije primenjene kod skladišno-poslovnog objekta - Martini Gradnja.
opis