SR | EN

Hotel i aqua park

Palić

2014.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
namena:
Hotel, terme, aqua park
lokacija:
Palić
investitor:
Park Palić
godina projektovanja:
2014
status:
Otkupna nagrada

Palić karakteriše jasna ortogonalna dispozicija parcela sa dominantnim saobraćajnim trasama. Parcele se pružaju pravcem istok-zapad ili sever-jug. Saobraćajna i pešačka mreža ulica preseca zone parcela. Blizina obale formirala je zone okupljanja-žižne tačke. Pešački pravci povezuju žižna mesta i ujedno otvaraju vizuelne koridore ka jezeru.

Proces urbanističkog planiranja obuhvata višestruke pristupe. Oni kategorišu u okvirima dva osnovna principa:

- prilagođavanje građene sredine uslovima okruženja,

- kreiranje građenje sredine koja se nalazi u suprotnosti sa kontekstom s ciljem stvaranja novih prostora.

Urbanistički princip prilagođavanja i usvajanja karakteristika okruženja teži formiranju jedinstvene programsko-prostorne celine. Urbanistički plan zahteva sistematizaciju. Projekat turističkog centra na Paliću kao polaznu osnovu za sistemski pristup projektovanju preuzima ortogonalnu urbanističku mrežu vojvođanskih ravnica. Pozicije datih parcela, njihov prostorni ritam, smenjujući kolorit zasada, glavne saobraćajne trase kao dominatne ose komunikacije, kreiraju dinamičnu kompoziciju koja postavlja okvir za dalji umetnički izraz. Kompoziciona šema formirana od datih elemenata inicirala je geometriju prostornih struktura unutar date lokacije.


Autorski tim:

Ljilja Brajković dia

m.arch. Spasoje Radomilović 

m.arch. Biljana Vilotić 

m.arch. Marina Ilić 

b.arch. Aleksandra Đorđević 

b. arch Bojana Popović 

b. arch. Nevena Balalić 

Konsultant za planiranje i dizajn otvorenih i rekreativnih prostora:

doc. mr. Jelena Živković dia ;Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski Fakultet; Departman za Urbanizam

Konsultant za bazene,bazensku tehniku, parna kupatila i saune:

Ninković Dragan dipl.ing. maš.; MMD d.o.o. Preduzeće za inženjering, trgovinu, usluge i

proizvodnju

opis