SR | EN

Blok 42

Novi Beograd

2014.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
namena:
Saobraćajni terminal, poslovni kompleks
Novi Beograd Blok 42
površina objekta:
350 000 m2
lokacija:
Novi Beograd
investitor:
Grad Beograd
vrsta usluge:
Konkursni rad
godina projektovanja:
2014
status:
Otkupna nagrada
Pristup konceptualnoj postavci ponuđenog rešenja usmeren je strateškim odrednicama definisanim Strategijom razvoja Grada Beograda iz 2011. godine. Ovom strategijom utvrđena je vizija razvoja grada Beograda kao grada visokog ranga „među metropolitenskim gradovima i prestonicama centralne, istočne i jugoistočne Evrope, prema merilima održive ekonomije, napredne tehnologije, veće teritorijalne kohezije, višeg nivoa pristupačnosti, policentričnosti i decentralizacije“. Prema ovom strateškom dokumentu ostvarenje ove vizije podrazumeva ulaganje posebnih napora uprave i svih aktera, izmedju ostalog, u razvoj održive ekonomije, posebno uslužnog sektora, rešavanje ključnih pitanja svih vidova
saobraćaja, posebno javnog prevoza, razvijanje sistema integrisanog transporta i telekomunikacija, podizanje nivoa značaja energije i energetske efikasnosti, obnovu urbanih centara, razvoj svesti o značaju, korišćenju i uređenju javnih prostora i javnih dobara itd.
Kritičko sagledavanje generalnih razvojnih pravaca bloka 42 u Novom Beogradu (predviđen za razvoj autobusko železničkog čvorišta i novog poslovno komercijalnog kopleksa) u odnosu na specificnosti urbane strukture Beograda u celini stavlja ovu lokaciju na poziciju od visokog značaja. Ona predstavlja krucijalni deo mreže centralnih funkcija leve obale Save, koja prema opredeljenjima Strategije razvoja Beograda i parametrima ponudjenim Generalnim urbanističkim planom, zapravo predstavlja ključnu razvojnu polugu Beograda u celini, posebno u domenu ekonomskog i socijalnog razvoja.
opis