SR | EN

Simonović

Novi Banovci

2007.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
namena:
Stambeno poslovni objekat
Stambeno poslovni objekat DUNAV
površina objekta:
1564.86 m2
površina parcele:
1 085.00 m2
lokacija:
Novi Banovci
investitor:
Dunav Eksport-Import doo, Vojvođanska 75, Novi Banovci
investiciona vrednost:
530 089.60 €
vrsta usluge:
Idejni projekat, glavni projekat
godina projektovanja:
2007
status:
Izveden
Objekat se nalazi u Novim Banovcima, u ul. Zemunskoj bb, na katastarskoj parceli  2007/1 k.o. Novi Banovci, približno pravougaonog oblika, površine 1085.0m². Prilikom formiranja objekta projektant se rukovodio maksimalnim, dozvoljenim parametrima.Objekat je po svojoj funkciji  stambeni sa poslovnim sadržajima u prizemlju (dva lokala), odnosno u prizemlju, I i II spratu (jedan lokal-banka) i sa po tri stana na I i II spratu.Objekat ima i podzemnu etažu sa stanarskim ostavama, magacinima lokala i dvonamenskim skloništem-garažom.Podužno, postavljen je u pravcu JZ-SI, kako je to nametao oblik parcele. Kako samo jedna podužna, tj. jugoistočna strana objekta ima dobru orjentaciju, ceo objekat je organizovan tako da svi stanovi budu orijentisani na ovu stranu svojim dnevnim sadržajima i sobama uopšte, a da se ka severo-zapadnoj strani nađu zajedničke komunikacije i stepeništa, odnosno prolazni sadržaji stanova – kuhinje, ostave, kupatila.Prema unutrašnjoj organizaciji, broju prostorija i opremljenosti, te njihovoj površini, ovi stanovi omogućavaju visok komfor i kvalitet života u njima. To su trosobni i četvorosobni stanovi sa minimalnim brojem stanova po spratu.Poslovni prostor čine tri lokala u prizemlju objekta od kojih svaki izlazi direktno na pešačku komunikaciju. Lokal koji zauzima sve etaže ima i naročito naglašen, transparentan ulaz iz Zemunske ulice.U podrumu objekta nalaze se pripadajući magacini lokala, stanarske ostave i dvonamensko sklonište-garaža sa  9 parking mesta.
opis