SR | EN

DM-Sat

Požarevac

2014.

1
2
3
4
5
6
7
namena:
poslovanje, skladištenje
Višenamenski poslovni objekat DM-SAT
površina objekta:
2 167 zatvorenog prostora + 910 nadstrešnice m2
površina parcele:
15 575 m2
lokacija:
Požarevac
investitor:
Dragana Mirković Bijelić
vrsta usluge:
Idejno rešenje, urbanistički i glavni projekat
godina projektovanja:
2014
status:
U fazi projektovanja

Na predmetnoj parceli, planira se izgradnja novog višenamenskog poslovnog objekta P+0. Novi objekat bio bi u funkciji postojećeg stambenoposlovnog objekta na parceli, u kome se nalazi, odnosno posluje televizija DMSAT.
Namena objekta: magacin u funkciji postojećeg stambenoposlovnog objekta sa izložbenim prostorom. Magacin bi se koristio za skladištenje rekvizita, opreme i pokretnog mobilijara u funkciji aktivnosti televizije. Izložbeni proctor koristio bi se za čuvanje i izlaganje kolekcije automobila. Objekat je podeljen na tri funkcionalne celine hale (čisti prostori bez stubova) gde bi konačna preraspodela navedenih funkcija bila fleksibilnog karaktera i prilagođavala bi se aktuelnim potrebama korisnika. U okviru objekta nalazi se minimum pratećih sadržaja (kancelarija za kontrolu prijema izlaza i mali sanitarni blok), jer se objekat maksimalno oslanja na kapacitete postojećeg objekta na parceli.
Položaj objekta generalno, proizašao je iz saobraćajnog rešenja gde jasne i čiste putanje za kretanje i manevrisanje vozila, pogotovu većih teretnih, determinišu prostornu dispoziciju objekta sa jedne i saobraćajnica sa druge strane, pri čemu naravno, zajedno čine jedinstvenu funkcionalnu celinu.
Dobra funkcionalna organizacija parcele, formiranje potrebnih putanja za kretanje I manevrisanje vatrogasnih vozila, kao i kvalitetan pristup zaštiti životne sredine i energetskoj efikasnosti objekata na nivou urbanizma, a što je proizvelo formiranje adekvatnih zona uređenih zelenih površina i visokog zelenila, uslovili su značajno odmicanje objekta od granica parcele, odnosno uklapanje u horizontalnu regulaciju bez korišćenja graničnih vrednosti.

opis