SR | EN

Aqua Land

Stari Banovci

2010.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
namena:
rekreacija, ugostiteljstvo
Aqua Land
površina objekta:
2 211.49 m2
površina parcele:
18 271.00 m2
lokacija:
Stari Banovci
investitor:
Vranjes Behaton d.o.o., Bosanska 16, Novi Banovci
vrsta usluge:
Idejno rešenje, glavni projekat
godina projektovanja:
2010
status:
Izveden
Uzevši u obzir postojeće pristupne saobraćajnice, pešačke komunikacije, odnosno povezanost kompleksa sa naseljem, zatim geometriju parcele, potrebne sadržaje kompleksa i izgradnju po fazama, došlo se aktuelne dispozicije objekata.  Restoran, sala za svadbe i wellnes centar pozicionirani su neposredno uz glavnu saobraćajnicu i parkinge sa jasno naznačenim ulaznim zonama. Projektom je predviđeno da prilazi za vozila i pešake na parceli budu nezavisni, sa minimalnim ukrštanjima. Sama pešačka staza duž glavne ulice posebno je arhitektonski obrađena, kako bi se stvorio ugodan ambijent za prolaznike. U tom smislu, sa jedne strane nalazi se drvoded koji distancira parkinge, a sa druge ograda kompleksa sa vodenim zidovima (fontanama), koje nagoveštavaju sadržaj kompleksa. Prilaz bazenima sa druge strane omogućen je preko platoa, popločanog u više različitih nijansi, oplemenjenog žardinjerama, arhitektonski oblikovanim da se uklapaju u postojeće ambijente. Takođe, pešacima je neophodno obezbediti klupe za sedenje i ostali ulični mobilijar. Sam plato treba odavati utisak malog trga, sa koga se pristupa, sa jedne strane otvorenim bazenima, a sa druge strane wellnes centru i zatvorenom bazenu koji će se raditu u trećoj fazi.

Kompleks sadrži jedan veliki bazen  nepravilog oblika, dubine 140cm, predviđen za odrasle posetioce i jedan manji i plitki bazen predviđen za decu. Oni su razdvojeni u dve funkcionalne  celine, i nezavisno jedan od drugog. U sklopu otvorenih sadržaja kompleksa nalazi se i zona sa jacuzzi kadama. Ona je distancirana od predhodno navedenih bazena i denivelisana, kako bi činila zaseban ambijent prilagođen odraslim korisnicima. Jedna, od dve jacuzzi kade sa deset mesta za sedenje, nalazi se u veštačkoj pećini u koju se ulazi kroz slap, a koja je prekrivena slojem zemlje, prirodnim kamenjem, travom i rastinjem male i srednje visine.Neposredno uz zonu hidromasažnih kada nalazi se bazen sa ležaljkama dubine 15cm. U njega se pristupa sa platoa na koti +87.33. Jednom stranom, bazen se preliva duž polukružnog zida, čineći tako veštački slap. Gledajući parterno uređenje, bazeni sa ležaljkama i hidromasažnim kadama čine jednu izolovanu arhitektonsku celinu koju opslužuju dodatni sadrzaji, poput otvorenog šanka, u projektu navedenog kao “prateći objekat”.

Svi posetioci imaju na raspolaganju i ugostiteljski objekat – restoran, koji se nalazi uz glavnu ulicu. Objekat je otvorenog tipa, projektovan tako da stvara ležeran i neobavezujući ambijent. Od sadržaja, tu se nalaze otvorena bašta, sanitarni blokovi, svlačionice, garderoba, kuhinja, ostave itd. Objekat restorana karakterišu dva kubusa svedenog oblika, različitih visina i materijalizacije, koji se međusobno prožimaju čineći skladnu celinu. 
    
Oblikovno, kompleks je projektovan tako da se međusobno prožimaju nepravilni, polukružni oblici koji karakterišu sve ono što se dešava u parteru. Ti oblaci proizilaze jedni iz drugih. Polukružne linije popločavanja predstavljaju ekstenziju bazena i obrnuto, a zajedno čine jednu veliku celinu, koja je vizuelno primirena ortogonalnom, svedenom i  pravilnom formom objekata koji čine prostorne repere.

opis