SR | EN

Estrima

Nova Pazova

2016.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
namena:
skladiĊĦtenje, dorada i distribucija robe
Poslovni kompleks za skladiĊĦtenje, doradu i distribuciju robe Estrima
površina objekta:
3 572.00 m2
površina parcele:
23 698.00 m2
lokacija:
Nova Pazova
investitor:
Estrima d.o.o. Nova Pazova
vrsta usluge:
Idejni projekat
godina projektovanja:
2016
opis