SR | EN

Gradska galerija

Beograd

2016.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
namena:
Galerija
Gradska galerija na Kosančićevom vencu
površina objekta:
800 m2 m2
površina parcele:
2100 m2 m2
lokacija:
Beograd
investitor:
Grad Beograd
investiciona vrednost:
1 400 000
vrsta usluge:
Idejno urbanističko-arhitektonsko
godina projektovanja:
2016
status:
III nagrada, II nije dodeljena
Pojednostavljeni koncept ovog rada daje, naizgled, univerzalni, neutralni odgovor na zahtev i karakter zadatog mesta-lokacije predviđene za gradnju Gradske galerije. Međutim, ovako artikulisan objekat Gradske galerije usađen u predmetno istorijsko tkivo grada i primarnu vedutu Beograda, može dati jedan od pravih, mogućih odgovora na postavljeni zadatak predmeta konkursa. Rad se bavi temom koncepta mesta kroz njegov prostorni i vremenski aspekt. Ističući naglašeni odnos mesto–objekat stvara se prostor šanca, ističe morfologija terena i stvara mesto sećanja i mesto nasleđa koje u unutrašnjosti objekta naglašava matrijalizacijom prostora i nagoveštava kontekst beogradskih laguma. 
Ovaj rad, daje mogući, novi i trajni završetak niza postojećih kuća istorijske ambijentalnosti Kosančićevog venca, koji zastaje na pravom mestu, čineći sa zgradom Univerziteta umetnosti, svojim belim volumenom, prostorni pandan i formira konačni okvir otvorenog dela ulice prema Savi.
Najupečatljivija veduta Beograda, njegova primarna silueta, sa Ušća, ovako nepretencioznom kompozicijom novog arhitektonskog tkiva , bez naglašenih, novih karakteristika, zatvara potrebnu sliku urbane memorije ovog, rekli bismo, mesta nulte vrednosti Beograda.
Takođe, pojednostavljeni, ortogonalni sklop unutrašnjeg prostora galerije uspostavlja jednostavnu i preglednu organizaciju potrebnih sadržaja, sa jasnom i harmoničnom funkcionalnom mrežom, po vertikali i horizontali.
Integralni, prostorno povezan, polivalentni izložbeni prostor, kroz nivoe zdanja, kvalitetno artikuliše primarnu namenu- vizuelno izlaganje i galerijske ekspozicije različitih koncepata.

Autorski tim KANA arhitekti:

Ljilja Brajković, dipl.inž.arh.
Denisa Premilovac, mast.inž.arh.
Stevan Lazić, mast.inž.arh.,
Nemanja Ćurčić, mast,inž.arh.
Aleksandra Kračunović, mast.inž.arh.
Sanja Bokić, mast.inž.arh.
Jelena Đurović, mast.inž.arh.
Saradnik:
Iulia Radoescu, student Arhitektonskog fakulteta u Bukureštu
opis