SR | EN

Belm

Novi Pazar

2016.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
namena:
proizvodnja, skladištenje, distribucija robe
Kompleks NP Konzorcijum / Fabrika sredstava za doradu tekstila BELM
površina objekta:
Kompleks: 12 000 m2 / Objekat: 2 200 m2
lokacija:
Novi Pazar
investitor:
Belm d.o.o.
investiciona vrednost:
100 000 evra
vrsta usluge:
Konceptualno resenje kompleksa NP Konzorcijum i Idejno resenje rekonstrukcije i adaptacije dela fabričkog kompleksa BELM
godina projektovanja:
2016
opis