SR | EN

Centralni blok

Saint Prix, Francuska

2017.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
namena:
Stanovanje i poslovanje
Konkurs za centralni gradski blok u naselju Saint Prix, Pariz
površina objekta:
23 240 m2
površina parcele:
12 170 m2
lokacija:
Saint Prix, Francuska
godina projektovanja:
2017
status:
Finalisti

Zadatak ovog konkursa je formiranje centralnog gradskog prostora kao nukleusa dalje urbanizacije prigradskog naselja Saint Prix.

 

Cilj prepoznat sa naše strane je ponuditi urbanističko rešenje centra sa kvalitetnim centralnim otvorenim javnim prostorima i predispozicijama za razvoj centralnih gradskih funkcija i istovremeno, formirati kvalitetan prostor za kolektivno stanovanje uporediv sa individualnim stanovanjem, obzirom na karakter Saint Prix-a i njegovu poziciju u odnosu na centar Pariza.


Prostorno rešenje u središte centra postavlja trg, koji sintetiše sve elemente gradskog prostora, simboliše čvorište, centar je svih javnih i društvenih aktivnosti, oko njega gravitiraju javni i komercijalni sadržaji, generiše urbanizaciju i širenje centra. Oko trga se nalaze i oblikovno ga definišu tri stambeno poslovna bloka. Pozicionirani su tako da vizuelno integrišu važne postojeće objekte na lokaciji, tako da je ostvarena protočnost prostora i povezanost značajnih objekata i sadržaja iz nepostrednog okruženja, tako da u okviru lokacije mogu da se izdvoje prostorne celine različitog stepena javnosti i dostupnosti i tako da cirkulacija vozila kolskim ili integrisanim kolskim saobraćajnicama ne ometa kretanje pešaka koji su u prvom planu.

Novoformirana struktura izgrađenog prostora pažljivo je izbalansirana u odnosu na nehomogeno postojeće gradsko tkivo, sa preovlađujućim slobodnostojećim privatnim kućama bez jasne regulacije i većim stambenim ili poslovnim objekima različitih gabarita i spratnosti.

 

DEFINISANA JE JEDINSTVENA FIZIČKA STRUKTURA od slobodnostojećih objekata i lamela, dimenzionisanih u odnosu na okruženje, kao i sa predispozicijama za formiranje kvalitetnog stambenog prostora, međusobno pozicioniranih i povezanih na način da se čitaju kao gradski blok, kao urbani prostor. Kroz unutrašnjost bloka objekti su povezani prošupljenom pločom iznad prizemlja i paviljonima namenjenim zajedničkim potrebama stanara. Pored jedinstvene fizičke strukture ostvaren je jedinstven karakter zajedničkog otvorenog stamabenog prostora u domenu socijalizacije, kako na nivou dvorišta svima dostupnog, tako i na nivou terase kao zajedničkog prostora dostupnog stambenim jedinicama orijentisanim na nju.

 

Stambeni prostor je fleksibilan, sa komunikacijama integrisanim u prostore za boravak. Svi stanovi imaju veliku terasu/baštu, kao nezaobilazan kvalitet individualnog stambenog prostora i visok stepen povezanosti sa otvorenim prostorom.

opis