SR | EN

Aqua Casa

Surčin

2017..

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
namena:
Poslovanje, skladištenje
Prodajni centar Aqua Casa
lokacija:
Surčin
investitor:
Aqua Casa
vrsta usluge:
Idejno rešenje
godina projektovanja:
2017.
opis