SR | EN

FELT

Ruma, Srbija

2019.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
namena:
Skladišno-poslovni objekat
Skladišno-poslovni objekat P+0-P+2
površina objekta:
2 590.03 m² m2
površina parcele:
7 883.00 m² m2
lokacija:
Ruma, Srbija
vrsta usluge:
IDR + PGD + PZI
godina projektovanja:
2019
status:
U izgradnji
opis